joomla 1.6

 

Zimná údržba

Zabezpečujeme zimnú údržbu na komunikáciách a verejných priestranstvách, ako sú chodníky, parkoviská, skladové objekty a pod.

   

Posypový materiál

Jasne zadefinovaná spotreba na m2, a ceny posypového materiálu bez navýšenia sú zárukou, že Vás na konci mesiaca táto položka neprekvapí.

 

Pohotovosť, dispečing a kontrola

Operatívny dispečing pracujúci 24hodín a 7 dní v týždni počas celej zimnej sezóny zabezpečuje neustáli dohľad nad výkonom zimnej údržby a je Vám neustále k dispozícii.

   

Zodpovednosť a kvalita

Predvídanie, včasný zásah, priebežná kontrola, bezodkladné riešenie pochybení, poistenie a zábezpeka zmluvnými pokutami… To sú naše nástroje pre zodpovedný prístup.

 

Ekologický prístup

Naším cieľom je minimalizovať vplyv výkonu zimnej údržby na životné prostredie a spravovaný majetok. Citlivo nastavujeme spotrebu posypového materiálu. Preferujeme a doporučujeme EKO posypový materiál. 

   

Všeobecné zásady

Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti spôsobených poveternostnými podmienkami na vozovkách a komunikáciách pre peších. Viac...

Tlač
PDF

Zimná údržba 2020 / 2021

Ponuka služieb pre Bratislavu a blízke okolie.

Zimná údržba pozemných komunikácií ( ďalej len ZÚ ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Zabezpečujeme zimnú údržbu na komunikáciách a verejných priestranstvách, ako sú chodníky, parkoviská, skladové objekty a pod. Údržba sa skladá s úkonov - odhrn, sekanie a posyp komunikácií inertným a chemickým materiálom, prípadne odvoz snehu. Zvýšenú pozornosť venujeme nebezpečným úsekom. Odstraňujeme sneh z plochých striech.

Zimná sezóna

Zahájenie:   15. novembra 2020 

Ukončenie:  30. marca 2021

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok vieme operatívne určiť termín nástupu a ukončenia služby mimo zimnej sezóny.

Chceme požiadať všetkých potencionálnych klientov aby rešpektovali oficiálny začiatok zimnej sezóny t.j. 15.11. príslušného roku a zasielali svoje požiadavky s časovým predstihom, najneskôr do 1.11.. Aj po tomto termíne sa Vám budeme snažiť vyhovieť, no nevieme Vám zaručiť kladné vybavenie Vašej požiadavky.

info

Požiadavky na zimnú údržbu môžete hlásiť na tel. čísle:

tel: 0948 699 090