joomla 1.6

Tlač
PDF

Pre správcu

Vážený správca,

dovoľujeme si Vás osloviť s našou ponukou zimnej údržby na nadchádzajúce zimné obdobie. Povinnosťou správcu či majiteľa nehnuteľnosti, je zabezpečiť schodnosť priľahlých komunikácii a plôch. (Chodníky prislúchajúce k nehnuteľnostiam musia byť udržiavané v zmysle zákona č. 55/84 Zb., č. 160/96 Z. z. majiteľmi, správcami či nájomcami nehnuteľností.) Riešením tejto zodpovednej, časovo a technicky náročnej úlohy je zabezpečenie zimnej údržby odborníkmi. Vzhľadom k blížiacemu sa zimnému obdobiu si Vám preto dovoľujeme ponúknuť naše služby.

Opierame sa o dlhoročné skúsenosti, získané počas viacerých zimných období, ktoré zvyšujú našu odbornosť a flexibilnosť. V oblasti služieb spojených zo zimnou údržbou komunikácii poskytujeme našim klientom služby od roku 2000, pod názvom Zimná údržba je to od roku 2008. Pôsobíme vo všetkých mestských častiach mesta Bratislavy a v jej blízkom okolí.  Naša firma je samozrejme poistená pre prípad ublíženia na zdraví alebo vzniknutej škody na majetku.

Dovoľujeme si Vám ponúknuť dve varianty:

Úkonová údržba

Zimná služba sa vykonáva na základe zmluvného vzťahu, platí sa paušálny poplatok za držanie zimnej pohotovosti ( počas celého zimného obdobia t.j. od 15.11. do 30.3. ) + poplatok za jednorazový úkon:

paušálny poplatok (za držanie bdelosti a pohotovosti)
poplatok za odhrn snehu
poplatok za posyp proti poľadovici
poplatok za rozbíjanie ľadu s hrúbkou nad 1 cm


Paušálna údržba

paušálna údržba sa vykonáva na základe zmluvného vzťahu, platí sa

len paušálny poplatok

počas celého zimného obdobia ( t.j. od 15.11. do 30.3. ). Všetky úkony sú zahrnuté v paušálnom poplatku.
Žiadne iné poplatky sa neplatia!Pre realizáciu prác spojených zo zimnou údržbou komunikácií je naša spoločnosť vybavená potrebnými mechanizmami, náradím a vhodným posypovým materiálom. Posypový materiál používaný našou spoločnosťou tvorí kryštalická, technická posypová soľ zmiešaná s kamennou drťou do priemeru 0,4 mm v pomere 80:20.

Ponuka je platná pre obytné a polyfunkčné objekty z menším rozsahom udržiavaných plôch, v prípade, že máte záujem o zimnú údržbu na komunikáciách väčšieho alebo atypického rozsahu kontaktujte nás.

info

Požiadavky na zimnú údržbu môžete hlásiť na tel. čísle:

tel: 0948 699 090