joomla 1.6

Tlač
PDF

Posypová soľ

Posypová drvina:
Na vozovky sa používa drvina so zrnitosťou 4/8 mm, na pešie zóny so zrnitosťou 2/4 mm.
Posypový prostriedok na otupovanie námrazy možno používať bez obmedzenia.


Posypová soľ (NaCl):

Používa sa kuchynská soľ aj kamenná soľ. Používa sa aj v podobe soľanky na vlhký posyp.

Chlorid horečnatý (MgCl2):
Ekologický posypový materiál
je účinný až do teploty -34 0C, v porovnaní s ostatnými soľami má podstatne vyššiu rýchlosť roztápania.

Chlorid vápenatý (CaCl):
Tento rozmrazovací prostriedok, ktorý sa používa najmä pri veľmi nízkych teplotách,
a súčasne aj ako soľanka na vlhký posyp.


Uhličitan draselný (K2CO3):

Tento rozmrazovací posypový prostriedok sa používa v prípade potreby predovšetkým
v oblasti lesa.

 


Zmes chemický/inert. posyp:
pomer 1 : 4 množstvo 200 g/m2
pomer 1 : 5 množstvo max do 250 g/m2
pomer 1 : 6 množstvo max do 300 g/m2
Môže sa použiť iba na úseku kde nie je vylúčený chem. materiál.

Inertný materiál /drva frakcie 4/8/:
- poľadovica a utlačený sneh v rovine 60 - 120 g/m2
- zľadovatelé stúpania 250 - 400 g/m2
- rovinné úseky 40 - 100 g/m2
- stúpania, klesania 100 - 250 g/m2

 

info

Požiadavky na zimnú údržbu môžete hlásiť na tel. čísle:

tel: 0948 699 090