joomla 1.6

Tlač
PDF

Zimná údržba

Zabezpečujeme zimnú údržbu na komunikáciách a verejných priestranstvách, ako sú chodníky, parkoviská, skladové objekty a pod. Údržba sa skladá s úkonov - odhrn, sekanie a posyp komunikácií inertným a chemickým materiálom, prípadne odvoz snehu. Zvýšenú pozornosť venujeme nebezpečným úsekom. Odstraňujeme sneh z plochých striech.


Čistenie cestných komunikácií a zimná údržba ciest
Tvorba plánov zimnej údržby ciest
Organizovanie odvozu snehu
Prijímanie pracovníkov na odhŕňanie snehu

 

Ani zimná údržba nedokáže urobiť zázraky. Na zachovanie bezpečnosti cestnej premávky a zabránenie drahým dopravným zápcham musia VŠETCI účastníci premávky ťahať za jeden povraz. Nevyhnutné je používanie zimných pneumatík, kvalitných topánok vhodných do zimy, využívanie prostriedkov verejnej dopravy a dodržiavanie zákonom stanovených povinností pri zimnej údržbe ciest zo strany všetkých zodpovedných osôb.

info

Požiadavky na zimnú údržbu môžete hlásiť na tel. čísle:

tel: 0948 699 090